| Eng
  工程履歷  
  1.倫敦樓古蹟保育石屎修葺、翻新  
 

  2. 浪翠園四期屋苑招牌更換  
  3.國際都會大廈18/F更換幕牆玻璃  
 

   
 4. 國際都會1期車場入口更換指示燈箱工程

 
 5. 粉嶺花都廣場8座天面加設圍欄工程

 
 6. 利成大廈3樓清拆花寵(清拆建物)
 7. 富明街1號1樓A單位改建為落地玻璃
 8. 中環中心(向德輔道方向)行人電梯扶手頂更換大廈招牌一片及數件不銹鋼模板
 9. 大埔新興花園4座L2層食水缸更換,供水喉更換
 
 10. 九肚山綠怡小築更換屋苑車閘